درختواره در لینوکس

کسایی که از سیستم عامل DOS استفاده کردن می‌دونند که یه دستور داشت به نام tree. کار این دستور این بود که لیست فایل‌ها و فولدرها را به صورت درختی نمایش می داد. توی لینوکس برای درست کردن اینجور چیزی دو راه وجود داره:
۱. استفاده از این دستور:

find . -print | sed -e 's;[^/]*/;|____;g;s;____|; |;g'

خروجی دستور شبیه‌سازی tree
یک خط دستور برای ایجاد خروجی شبیه به خروجی دستور tree در dos

۲. نصب بسته tree برای نصب بسته tree در توزیع‌های debian base‌ مثل ubuntu می‌توانید از این دستور استفاده کنید:

apt-get install tree

خروجی دستور tree در ubuntu

هر دوش به خوبی کار می‌کنه. اما من دومی را به دلیل داشتن کلی امکانات اضافی (مثلا نمایش رنگی، نمایش حجم فایل‌ها و …) ترجیح می‌دم