جیا

آدم باس چند تا چیز تو زندگی داشته باشه…
یکیش مجموعه‌ی شخصی هست. حالا مجموعه‌ی هر چی که دوست داره. کتاب، عکس، تمبر، …، یا حتی فیلم.
بعد باهاس اینا رو با وسواس طبقه بندی کنه.
جوری که چشم بسته بتونه آدرس بده کدوم یکی رو کجا پیدا کنی.
بعد «جیا» رو بذاره تو فرست کلاس.