اینترنته داریم؟

اینترنت ۵۱۲ کیلوبیت در ثانیه از ایرانسل (http://wimax.irancell.ir) گرفتیم. سرعت دانلودش بین ۵ تا ۱۰ کیلوبایت در ثانیه بیشتر نمیشه.
اینترنته؟ مملکته؟