ما فکر می‌کنیم؟

وقتی راه برای اصلاح در دراز مدت بسته باشه یا باید انقلاب کنی یا باید به حداقل یا مرگ راضی بشی.
برای شرکت‌ها این یعنی یا ورشکست می‌شی یا مجبور می‌شی به تغییرات شدید دست بزنی که اون هم معلوم نیست چه نتیجه‌ای بگیری.
با شرکت ایران داریم چه می‌کنیم؟ جهت‌گیریمون به کدوم طرفه؟