پیمانه مستی


توبه‌ها را بشکنید، توبه‌ها را بشکنید
میخانه‌ها را وا کنید ای باده‌خواران
پیمانه را احیا کنید ای مل‌گساران
باده در ساغر کنید، توبه‌ای دیگر کنید
خرقه از تن برکنید، توبه‌ها را بشکنید
توبه‌ها را بشکنید آمد بهاران
یادی از آئین مستانی کنید، مست پنهانی کنید
تا سحر پیمانه گردانی کنید، مست پنهانی کنید
روز و شب معشوقه بازی‌های عرفانی کنید
مست پنهانی کنید، مست پنهانی کنید
همچون خماران توبه‌ها را بشکنید
توبه‌ها را بشکنید آمد بهاران
عاشقان غوغا کنید
بر دل شیدا کنید
یک نفس گر می‌توان ساغر زدن
پس چرا اندیشه فردا کنیم
غصه از سر وا کنیم
پیمانه را احیا کنیم
ای بی‌قراران، ای بی‌قراران
توبه‌ها را بشکنید آمد بهاران
میخانه‌ها را وا کنید ای باده‌خواران
پیمانه را احیا کنید ای مل‌گساران
باده در ساغر کنید، توبه‌ای دیگر کنید
خرقه از تن برکنید، توبه‌ها را بشکنید
توبه‌ها را بشکنید آمد بهاران
[audio:http://www.sadeq.ir/wp-content/ups/2010/09/TobeHa-Ra-Beshkanid.wma]