2 دیدگاه دربارهٔ «تلخ»

  1. به نظر من سازگاری یعنی درک متقابل تفاوت‌ها و احترام گذاشتن به تفاوت‌های دو طرف.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.